Home | Contact

 Trainingen Verandermanagement

Verandermanagement/leren veranderen

Veranderen kan leuk zijn, maar wordt meestal als bedreigend ervaren. Dat is logisch, want onbekend maakt onbemind en onzeker.
Leer het veranderproces doorgronden en daarbij uw mensen meenemen in dit proces. In een meerdaagse sessie train ik u en/of uw team.
Zaken als veranderaanpakken, communicatie en implementatie, rollen en omgaan met weerstanden zijn basiselementen.
De trainingen zijn voornamelijk gericht op eigen ervaringen en ervaringen van de deelnemers, onderbouwd met theoretische achtergronden.


Groepsgrootte:  Minimaal 5 tot 10 man
Prijs:                 195 euro per dagdeel pp (ex BTW)
Eigen groep:      Prijs op afspraak
Inschrijven:       Bel mij even voor een afspraak of vul een informatieformulier in.